Staatsblad

No Jenis Nomor Judul Tanggal
1 Staatsblad 235 NEGARA PASOENDAN. BURGERLIJKE VEEARTSENIJKUNDIGE DIENST 04 Oct 1948
2 Staatsblad 1 CASSAVE UITVOER 04 Jan 1921
3 Staatsblad 3 RECHTSWEZEN BUITENBEZITTINGEN REGLEMENTEN 04 Jan 1921
4 Staatsblad 429 DECENTRALISATIE SEMARANG 30 Aug 1923
5 Staatsblad 430 ONDERWIJS BELOONINGEN 30 Aug 1923
6 Staatsblad 431 ONDERWIJS (EUROPEESCH) BEZOLDIGINGEN 01 Sep 1923
7 Staatsblad 234 NEGARA PASOENDAN. LANDBOUW 04 Oct 1948
8 Staatsblad 233 NEGARA PASOENDAN. BOSWEZEN 04 Oct 1948
9 Staatsblad 215 SCHEPEN EN VAARTUIGEN 27 Apr 1934

CARI PRODUK HUKUM